Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

11.06.2014 - Rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu fotograficznego.

Rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu fotograficznego.

Tegoroczny  konkurs fotograficzny  PTS "ORCHIS" został zatytułowany "Sąsiedzi". Tematem zdjęć winny być rosnące  razem  nasze rodzime polskie storczyki. Ujęcie powinno zawierać dwa, trzy lub więcej gatunków storczyków występujące w bliskim sąsiedztwie w wielkości pozwalającej na ich identyfikację. 


Termin nadsyłania prac: 15.VI.2013 - 01.IX.2013

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wybranie najciekawszej fotografii nadesłanej na konkurs

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.

 • Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pixeli i maksymalnych plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres ewroza@gmail.com w formie załączników do listu elektronicznego (e-maila).

 • Na zdjęciach nie mogą znajdować się litery, cyfry, znaki itp.

 • W treści listu należy podać imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy. Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać do dnia 1 września 2014 roku.

 • Przesyłane pliki nie będą zwracane. Zgłoszenie zdjęć przez autora jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania ich przez PTS „ORCHIS” na stronie WWW i w Biuletynie

 • Najlepsza praca zostanie wyłoniona w drodze powszechnego głosowania, które odbędzie się na stronie PTS. Osoby zgłaszające fotografie na konkurs nie mogą głosować na swoje prace.

 • Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie PTS. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wymogów regulaminu.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka