Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

18.02.2010 - Anacamptis (Orchis) morio

W dziale Artykuły dodano tekst o storczyku samiczym - Anacamptis (Orchis) morio.

Anacamptis (Orchis) morio, storczyk samiczy, jest gatunkiem poważnie zagrożonym ze względu na niszczenie preferowanych przez niego siedlisk. Dość dużą liczbę tych storczyków można w dalszym ciągu znaleźć w krajach śródziemnomorskich, gdzie korzystne warunki dla jego rozwoju stwarzają stosowane tradycyjne metody hodwli i wypasania zwierząt.
Populacja storczyka samiczego występująca na terenie Polski maleje w bardzo szybkim tempie. Obecnie jest to gatunek występujący bardzo rzadko. Na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Kraków 2006r.) zakwalifikowany został do grupy roślin zagrożonych wymieraniem, które w niedalekiej przyszłości, jezeli w dalszym ciągu będą działały czynniki zagrożenia, mogą zostać  zakwalifikowane do wymierających krytycznie zagrożonych.

Sytuację storczyka samiczego w Bieszczadach Zachodnich przedstawia Marcin Scelina. Pełny tekst artykułu: Anacamptis (Orchis) morio w Bieszczadach Zachodnich.

wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka