Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

21.05.2012 - Młodzawy 2012 w obiektywie uczestników spotkania.

Nadsyłanie prac na konkurs fotograficzny.termin nadsyłania prac: 21.V.2012 - 21.VI.2002

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wybranie najciekawszej fotogrfii nadeslanej na konkurs

 • Konkurs jest zorganizowany dla uczestników spotkania "Młodzawy 2012". Motyw przewodni zdjęcia może być dowolny.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.

 • Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pixeli i maksymalnych plikach nie przekraczajacych 1MB należy nadsyłac na adres ladyfroggy@gmail.com w formie załączników do listu elektronicznego (e-maila).

 • Na zdjęciach nie mogą znajdować się litery, cyfry, znaki itp.

 • W treści listu należy podać imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy.

 • Przesyłane pliki nie będą zwracane. Zgłoszenie zdjęć przez autora jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania ich przez PTS „Orchis” na stronie WWW i w Biuletynie

 • Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać do dnia 21 czerwca 2012 roku.

 • Najlepsza praca zostanie wyłoniona w drodze powszechnego głosowania, które odbędzie się na stronie PTS. Osoby zgłaszające fotografie na konkurs nie mogą głosować na swoje prace.

 • Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie PTS. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe,

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).


wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka