Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

Epipogium aphyllum

Storzan bezlistny                                                                                             

                        roślina                                                                                   roślina
galerie/storczyki_3/storzan1.jpg galerie/storczyki_3/storzan1.jpg

Występowanie: Gatunek euroazjatycki, o bardzo rozproszonym zasięg, z czego bardziej zwarty zasięg obejmuje środkową i zachodnią Europę. W Polsce brak zwartego zasięgu. Pojedyncze stanowiska rozsiane są po całym kraju, z czego największe skupienie obejmuję Jurę Krakowsko-Częstochowską, Podhale, Kotlinę Kłodzką, Sudety oraz Pomorze Gdańskie. Poza tym pojedynczo na obszarach Mazur, Podlasia, Roztocza, masywu Chełmu w Opolskim, Borach Dolnośląskich, w Puszczy Białowieskiej i na Ziemi Lubskiej. Na części terenów od dawna nie notowany, m.in. na Wyżynie Małopolskiej, Pogórzu Przemyskim, Pogórzu Dynowskim i na Wyżynie Lubelskiej.

W Tatrach występuje w reglu dolnym na tylko kilku stanowiskach (początek Doliny Chochołowskiej, Dolina Smytna, Suchy Źleb, okolice Polany na Stołach). Stanowisko pod Sarnią Skałą prawdopodobnie zanikło. Oprócz pasma tatrzańskiego, w Karpatach odnotowywany był na około 20 stanowiskach, z czego na wielu od dawna nie odnotowywany. Obecnie znany jest z Pienin (Dolina Harczygrund), Gubałówki i okolic Witowa. W Gorcach i na Babiej Górze, prawdopodobnie wymarły.

W Sudetach posiadał kilkanaście stanowisk, z czego na większości od dawna nie notowany. Podawany był z większości pasm m.in. Góry Bardzkie, Góry Sowie, Góry Bystrzyckie, Góry i Pogórze Orlickie, Masyw Śnieżnika, Pasmo Krowiarki, Góry Złote, Góry Bialskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Karkonosze, Masyw Ślęży i Rudawy Janowickie. Występowanie w Sudetach wymaga poważnej weryfikacji. 

Większość stanowisk znajduje się poza terenami chronionymi. Odnotowany w kilku parkach narodowych (Ojcowski, Woliński, Tatrzański, Pieniński, Białowieski) oraz  w rezerwatach przyrody na Pomorzu Gdańskim (rez. Jar Reknicy, Ostrzycki Las, Darżlubskie Buki) i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (rez. Parkowe, Ruskie Góry).

Status według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin  (PAN 2001) - krytycznie zagrożony (CR)

Status według Czerwonej Listy Roślin i Grzybów Polski  (PAN 2006) - wymierający - krytycznie zagrożony (E)
Galeria:

wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka