Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

Dactylorhiza majalis

Stoplamek (storczyk) szerokolistny

                            kwiatostan                                                                                  roślina
galerie/storczyki/majowy_kc2.jpg  galerie/storczyki/majowy_kc3.jpg
                            
               dojrzałe torebki nasienne:                                                                             bulwa:
galerie/torebki/majowy_eg22.jpg  galerie/bulwy/majowy_ka11.jpg

Występowanie: Obok kruszczyka szerokolistnego, jest to najpospolitszy krajowy gatunek storczyka, który występuje we wszystkich województwach a tym samym jest odnotowywany we wszystkich parkach narodowych i licznych rezerwatach (szczególnie o dużych powierzchniach łąk i torfowisk).

W Tatrach rośnie w reglu dolnym, czasem w reglu górnym. Najczęściej występuje w dolinach i wokół cieków wodnych a także licznie rośnie na łąkach w otulinie parku narodowego.

W Sudetach najliczniejszy polski storczyk, rosnący we wszystkich pasmach górskich i kotlinach. Szczególnie bogate populacje znajdują się na terenie Gór i Pogórza Orlickiego, Pogórza Kaczawskiego, Gór Kruczych oraz Rudaw Janowickich. 

Gatunek występuje na terenie wszystkich parków narodowych i na większości parków krajobrazowych. Chroniony w licznych rezerwatach przyrody a także na użytkach ekologicznych i obszarach Natura 2000. 

Środowisko: Preferuje tereny nasłonecznione lub lekko zacienione, otwarte przestrzenie o glebie żyznej, wilgotnej lub mokrej, często bagiennej o pH lekko kwaśnym, obojętnym lub lekko zasadowym. Występuje głównie na torfowiskach niskich i przejściowych, ziołoroślach, licznych typach łąk (od wilgotnych łąk rajgrasowych po łąki turzycowe, kośne, zalewowe i podgórskie hale do wypasu owiec). Czasem rośnie na terenach okrajkowych pomiędzy łąką i lasem. 

Gatunek charakterystyczny dla zespołu (Ass.) Juncetum subnodulosi ze związku łąk kaczeńcowych (Calthion palustris). 

Opis ogólny: : Gatunek podlegający ochronie częściowej. Głównymi zagrożeniami jest niszczenie naturalnych siedlisk poprzez osuszanie łąk, meliorację i obniżanie poziomu wód gruntowych, zalesianie nieużytków lub przeznaczanie terenów pod zabudowę. Ze względu na rozpowszechnienie w całym kraju, wiele stanowisk jest zagrożonych. Poza tym roślina jest licznie wykopywana przez kolekcjonerów lub zrywane są jej kwiaty przez turystów.

Jeden z najpowszechniejszych gatunków storczyków w kraju i jeden z najbardziej zróżnicowanych. Posiada wiele form i kształtów, nieraz bardzo różnych od siebie. Dodatkowo tworzy wiele mieszańców z innymi, podobnymi do siebie gatunkami co jeszcze bardziej utrudnia identyfikację. Tworzy mieszańce Dactylorhiza x braunii z kukułką Fuchsa, Dactylorhiza x aschersoniana z kukułką krwistą, Dactylorhiza x godferyana z kukułką zaniedbaną i Dactylorhiza x kuehnensis z kukułką Ruthego. Zidentyfikowano także mieszańce międzyrodzajowe z gółką długoostrogową (x Dactylodenia comigera), storczykiem błotnym, storczykiem cuchnącym, storczykiem męskim oraz ze storczykiem samiczym. To wszystko powoduje, że identyfikację wielu okazów mogą podjąć tylko ludzie z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.


Nie zamieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin (PAN 2001).

Nie zamieszczony w Czerwonej Liście Roślin i Grzybów Polski (PAN 2006).


Galeria:

wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka