Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

Spotkanie 2013 - Skowronno

W tym roku spotkanie klubu odbyło się w Skowronnie Dolnym na Garbie Pińczowskim. Celem spotkania było, podobnie jak przed rokiem, monitoring wybranych gatunków storczyków na Ponidziu. W tym roku skontrolowaliśmy kilka nowych stanowisk, podawanych przez naszych członków. M.in.:
  • jedną z największych populacji storczyka drobnokwiatowego (Orchis ustulata, Neotinea ustulata), liczącą w tym roku niemal 600 kwitnących pędów.
  • największą znaną populację storczyka samiczego (Orchis morio, Anacamptis morio) w Dolinie Nidy, liczącej kilkaset osobników.
  • rezerwat Polana Polichno, skontrolowanie sytuacji po zeszłorocznej wycince drzew i krzewów zarastających polany.
  • monitoring populacji storczyków w Boczkowicach m.in. Orchis militaris, Ophrys insectifera i Cypripedium calceolus.
 oraz skontrolowanie sytuacji na kilku innych stanowiskach.

Efekty były różne, zależnie od stanowiska. Na większości z nich czekały członków stowarzyszenia miłe niespodzianki albowiem rok ten był wyjątkowo łaskawy dla storczyków. Na większości skontrolowanych miejsc, populacje poszczególnych gatunków były bardzo liczne, dotyczyło to m.in. storczyka purpurowego (Orchis purpurea), którego w zeszłym roku na Polanie Polichno odnotowaliśmy ledwie 3 kwitnące okazy, podczas gdy w tym roku było ich kilkaset. Niestety na kilku stanowiskach, m.in. w Boczkowicach odnaleźliśmy bardzo wiele dołków, które były pozostałością po wykopanych storczykach. Chodzi tu głównie o dwulistnika muszego, który miał w Boczkowicach jedno z najliczniejszych stanowisk w kraju. Wykopano ponad połowę populacji a sprawcy pozostają nieznani. Dopóki nie rozpocznie się namnażania rodzimych gatunków w warunkach hodowlanych, takie procedery będą regularne albowiem każdy chce mieć "egzotyczną orchidee" w ogródku. Słynne wśród storczykarzy były kradzieże storczyków purpurowych z rezerwatu Biała Góra, gdzie wykopano wszystkie kwitnące egzemplarze. Było ich kilkadziesiąt a sprawcy podobnie jak w przypadku dwulistników, pozostają nieznani i bezkarni.
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka