Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

Rodzaj Dactylorhiza Necker ex Nevski cz. I


Rodzaj Dactylorhiza Necker ex Nevski.

PODRODZINA Orchidoideae, RZĄD Orchideae, PODRZĄD Orchidinae.


do_artykulow/do_artykulu_o_dactylorhiza.jpg

Dactylorhiza Necker ex Nevski [1937, Acta Inst. Bot. Acad. Sci. U. R. S. S., Ser. 1, 4 : 332] (Orchidaceae) AMARDEILH (1997), ANDRE & MOINGEON (1998), AVERYANOV (1987), BAUMANN & KÜNKELE (1983 ; 1984a), BUTTLER (1986), CAUWET & BALAYER (1984), FOLEY (1990), GENIEZ & al. (1995), GIRERD (1997 : 15), HUNT & SUMMERHAYES (1965), JAGIEŁŁO (1986), NELSON (1976), PUGSLEY (1936), SOÓ (1960), TYTECA (1989), TYTECA & GATHOYE (1987 ; 1988 ; 1990a ; 1990b ; 1991 ; 1994), TYTECA, GATHOYE & AMARDEILH (1989), VERMEULEN (1970 ; 1976 ; 1977 ; 1978), WIRTH (1998) (Dactylorchis, Orchis)
T : Orchis umbrosa Karel.; Coeloglossum HARTMAN [1820,Handb. Sk. Fl., ed. 1 : 329] (Orchidaceae) (Entaticus, Habenaria, Orchis, Peristylus, Satyrium, Streptogyne) T : C. viride. (Dactylorchis, Orchis)

T : Orchis umbrosa Karel.

Zestawienie obejmuje dotychczas poznane i opisane gatunki oraz hybrydy.

Zawiera wiele gatunków, które się wzajemnie krzyżują dając różnorakie wariacje komplikujące klasyfikację. Zestawienie sporządzone w oparciu o informacje opublikowane w :

World checklist of monocotyledons - http://apps.kew.org/wcsp/home.do , okresowo prezentowane w "Orchid Research Newsletter", biuletynie Kew Botanical Gardens.

Monografii Orchideen Europas mit angrenzenden Gebieten – Helmut Bauman, Siegfried Künkele, Richard Lorenz – ULMER 2006.

Orchidées de France, patrz strona: http://www.pharmanatur.com/especefrance.htm.

Soó, Rezsoe von Bere: Synopsis generis Dactylorhiza (Dactylorchis), pars II. Conspecti Orchidearum Europaearum et Mediterranearum 1960.

Soó, Rezsoe von Bere: Nomina nova generis Dactylorhiza (Combinationes novae ab auctore in: Annales Univ.Scient.Budapest Sect.Biol.5 (1960) non jure pleno publicatae) 1962:

 I. Alfabetyczny spis gatunków.

 • Coeloglossum bracteatum (Muhlenberg ex Willd.) Parl. [1860, Fl. Ital., 3 : 409] = C. viride.

 • Coeloglossum diphyllum (Link) Fiori & Paoletti [1898, Fl. Anal. Ital., 1 : 248] = Gennaria diphylla.

 • Coeloglossum islandicum (M. Schulze) Komarov [1927, Fl. Penins. Kamtsch., 1 : 313], non (Lindley) Nyman [1855, Syll. Fl. Eur. : 359] = C. viride.

 • Coeloglossum purpureum Schur = C. viride.

 • Coeloglossum viride (L.) Hartman [1820, Handb. Skand. Fl., ed. 1 : 329] 2n = 40, Północna półkula – obszary subarktyczne i subalpejskie, synonimy: Orchis batrachites Schrank [1786, Baier. Reise : 86]; Orchis bracteata Muhlenberg ex Willd. [1805, Sp. Pl., 4 (1) : 34]; Orchis coreana Nakai 1914; Orchis ferruginea (F.W.Schmidt) F.W.Schmidt 1795; Orchis obsoleta Muhl. ex Willd. 1805; Orchis virens Scop. [1772, Fl. Carniol., ed. 2, 2 : 199]; Orchis viridis (L.) Crantz [1769, Stirp. Austr., ed. 2, 6 : 491]; Orchis virescens Muhl. ex Willd. 1805; Orchis viridis var. vaillantii Ten. 1831; Platanthera viridis (L.) Lindley [1829, Syn. Brit. Fl., ed. 1 : 261].

 • Coeloglossum viride (L.) Hartman subsp. bracteatum (Muhlenberg ex Willd.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 278] = C. viride.

 • Dactylorhiza alpestris  (Pugsley) Averyanov [1983, Bot. Zhurn., 68 (9) : 1164] 2n = 80 Ga 6 - kukułka alpejska (występowanie: Pireneje, Alpy, Karpaty), synonimy: Dactylorhiza majalis subsp. alpestris (Pugsley) Senghas; Orchis alpestris Pugsley 1935; Orchis cordigera Fries subsp. siculorum Soó [1927, Feddes Repert., 24 : 31]; Orchis latifolia subsp. impudica Soó; Orchis latifolia f. pumila Freyn ex M.Schulze 1902.

 • Dactylorhiza angustata (Arvet -Touvet) D. Tyteca & Gathoye [1991, L'Orchidophile, 22 (n° 97) : 115] Ga (Dauphiné) 6, (Francja), synonim Orchis angustata Arvet-Touvet [1871, Ess. Pl. Dauph. : 62] (b.).

 • Dactylorhiza amblyoloba (Nevski) Aver. 1989 = Dactylorhizalatifolia (Linne) Soó 1983.

 • Dactylorhiza aristata, synonimy:  Orchis aristata Fisch. ex Lindl. 1835; Orchis aristata var. immaculata Makino 1932; Orchis aristata var. maculata Makino 1932; Orchis aristata var. perbracteata Lepage 1952; Orchis beeringiana (Cham.) Kudô 1922; Orchis latifolia var. beeringiana Cham. 1828; (występowanie: wschodnie Chiny do Alaski).

  • Dactylorhiza aristata var. aristata : (wschodnie Chiny do Alaski).

  • Dactylorhiza aristata var. kodiakensis : (Aleuty, w tym wyspa Kodiak
   do SW. Alaski).

 • Dactylorhiza armeniaca Hedrén (Turcja) - znana pod synonimem -Dactylorhiza euxina subsp. armeniaca (Hedrén) Kreutz

 • Dactylorhiza atlantica Kreutz & Vlaciha (Maroko)

 • Dactylorhiza baldshuanica (Azja Środkowa).

 • Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlowa - kukułka bałtycka (N Polska
  i NE Europa ), synonimy
  Dactylorhiza longifolia (Neumann); Orchis latifolia subsp. baltica Klinge; Orchis longifolia Neumann; Dactylorhiza latifolia (Neumann) Averyanov; Dactylorhiza latifolia subsp. baltica (Klinge) Soó; Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova ex Averyanov; Dactylorhiza praetermissa var. junialis; Dactylorhiza praetermissa f. pardalina.

 • Dactylorhiza bartonii (Huxley & P.F. Hunt) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 876] = D. insularis (Sommier) Landwehr 1969 forma. bartonii.

 • Dactylorhiza battandieri (Raynaud) 1985 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza baumanniana J. Hölzinger & Künkele (N Grecja).

  • Dactylorhiza baumanniana subsp. baumanniana J. Hölzinger & Künkele

  • Dactylorhiza baumanniana subsp. smolikana (B. Willing & E. Willing) H. Baumann & R. Lorenz (Grecja)

 • Dactylorhiza bithynica H. Baumann [1983, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ., 15 (1) : 68] = D. saccifera (Brongn.) Soó 1962.

 • Dactylorhiza bohemica (Businsky) [1989, Preslia, 61 : 296] = Dactylorhiza pseudocordigera ? - kukułka czeska (Czechy i Europa Środkowa).

 • Dactylorhiza brennensis (E. Nelson) D. Tytéca & Gathoye - [1988, L' Orchidophile, 19 (n° 81) : 58] + Ga (centre) 6, synonimy: Dactylorhiza elata var. brennensis (E. Nelson) P. Delforge i D. elata subsp. sesquipedalis oraz Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

 • Dactylorhiza cambrensis (R.H. Roberts), synonimy: Dactylorhiza majalis subsp. cambrensis Soó; Dactylorhiza fistulosa (Moench)  H. Baumann & Künkele 1983.

 • Dactylorhiza caramulensis (Vermeulen) D. Tyteca [1989, L'Orchidophile, 20 (n° 88) : 155].

 • Dactylorhiza carpatica (Batousek & Kreutz) P. Delforge, synonimy: D. fuchsii subsp. Carpatica; Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza cataonica (H. Fleischm.) J. Holub.

 • Dactylorhiza cilicica (Klinge) Soó.

 • Dactylorhiza coccinea (Pugsley).

 • Dactylorhiza comosa (Scop.) P.D.Sell in P.D.Sell & G.Murrell 1996.

 • Dactylorhiza comosa subsp. majalis (Rchb.) P.D.Sell 1996 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.

 • Dactylorhiza cordigera - kukułka sercowata (Fries) Soó (SE Europa, głównie Ukraina).

  • Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca (Beck) Soó 1962 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983 (N część półwyspu bałkańskiego).

  • Dactylorhiza cordigera subsp. cordigera (SE. Europa, głównie Ukraina).

  • Dactylorhiza cordigera var. graeca (H. Baumann, Presser)

  • Dactylorhiza cordigera subsp. pindica (B. Willing & E. Willing) H. Baumann & R. Lorenz (NW Grecja).

  • Dactylorhiza cordigera var. rhodopeia Presser (Grecja, Południowo-wschodnia i środkowa Europa)

  • Dactylorhiza cordigera subsp. siculorum Soó, (Rumunia i zachodnia część Ukrainy, prawdopodobnie Bieszczady w Polsce).

 • Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dact. : 4] 2n = 40 Ga 6, synonimy: Orchis cruenta O.F. Mueller in Oeder [1782, Fl. Dan., 5 (15) : 4] (b.); Orchis cruentiformis Neuman 1909; Orchis haematodes Reichenb. [1830, Fl. Germ. Exc. : 126]; Orchis incarnata var. haematodes (Rchb.) M.Schulze 1907; Orchis incarnata var. hyphaematodes Neuman 1909.

 • Dactylorhiza cruenta f. ochrantha Wief. in J.Landwehr 1977 = Dactylorhiza cruenta  (O.F. Müller) Soó 1962.

 • Dactylorhiza cruenta subsp. lapponica (Laest.ex Rchb.f.) Nelson.

 • Dactylorhiza cruenta subsp. salina (Turcz.) Nelson.

 • Dactylorhiza curvifolia (F. Nyl.) Czerep. 1981 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza cyrenaica (E.A.Durand & Barrette) Hautz. 1979 publ. 1980 = Orchis papilionacea Linne 1759.

 • Dactylorhiza delphinensis Tyteca & Gathoye [1988, Naturalistes Belges, 69, 2, n° spécial "Orchidées" : 52] = D. angustata.

 • Dactylorhiza deweveri (Vermeulen) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 9] = D. sphagnicola.

 • Dactylorhiza durandii (Boissier & Reuter) M. Lainz 1971 oraz Aver. 1984, synonim D. elata (Poiret) Soó 1962 subsp. sesquipedalis.

 • Dactylorhiza ebudensis (Wiefelspütz ex R.M. Bateman & Denholm) P. Delforge (Archipelag Hybrydy), synonim D. majalis subsp. scotica.

 • Dactylorhiza elata (Poiret) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 4, 6, synonimy: Orchis durandii Boissier & Reuter 1852; Orchis elata Poiret 1789; Orchis elata f. elongata (Maire) Soó 1933; Orchis elata f. leucantha Maire & Weiller 1959; Orchis elata f. mairei Soó 1933; Orchis elata f. maroccanica Soó 1927; Orchis elata f. pallida Maire & Weiller in R.C.J.Maire 1959; Orchis elata f. peltieri Soó 1933; Orchis elata f. speciosissima Soó 1933; Orchis elata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) Soó 1927; Orchis elata subsp. munbyana (Boiss. & Reut.) E.G.Camus 1928; Orchis elata subvar. durandiana Maire & Weiller 1959; Orchis elata subvar. stephensonii Maire & Weiller 1959; Orchis elata var. algerica (Rchb.) Maire & Weiller 1959; Orchis elata var. elongata Maire 1931; Orchis elata var. munbyana (Boiss. & Reut.) Soó 1933; Orchis elata var. poiretiana Maire & Weiller 1959; Orchis incarnata var. algerica Desf. 1799; Orchis incarnata var. algerica Rchb. 1851; Orchis incarnata var. xauensis Pau & Font Quer 1929; Orchis kabyliensis G.Keller 1933; Orchis kabyliensis var. rassautae Alleiz. in ?; Orchis latifolia var. elatior Batt. & Trab. 1884; Orchis latifolia var. munbyana (Boiss. & Reut.) Batt. 1884; Orchis munbyana Boissier & Reuter 1852; Orchis orientalis subsp. africana Klinge 1898 ; Orchis rassautae (Alleiz.) Alleiz. 1962; Orchis vestita Cav. ex Lag. & Rodr. 1803; (Okazała kukułka występująca w zachodniej Europie na S od Francji do NW Afryki).

  • Dactylorhiza elata f. alba (Soó) Raynaud 1985 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

  • Dactylorhiza elata f. cordata Landwehr 1977 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

  • Dactylorhiza elata f. leucantha (Maire & Weiller) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata f. pallida (Maire & Weiller) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata f. peltieri (Soó) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata f. speciosissima (Soó) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata subsp. anatolica Nelson.

  • Dactylorhiza elata subsp. ambigua (Martrin-Donos) Kreutz, synonim D. elata subsp. sesquipedalis.

  • Dactylorhiza elata subsp. brennensis (W Europa) E. Nelson [1976, Monogr. Ikon. Dactyl. : 50] (b.) = D. Brennensis oraz Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

  • Dactylorhiza elata subsp. durandii (Boiss. & Reut.) MoleroMesa & Pérez Raya 1987 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata subsp. durandii (Boiss. & Reuter) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] = Dactylorhiza elata subsp. elata; Orchis elata subsp. durandii (Boiss. & Reuter) Soó [1927, Feddes Repert., 24 : 32]; Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó1962.

  • Dactylorhiza elata subsp. elata , synonimy: Orchis durandii Boiss. & Reuter [1852, Pugill. Pl. Nov. : 111]; Orchis elata Poiret [1789, Voy. Barb., 2 : 248] (b.); Orchis incarnata subsp. africana (Klinge) Sundermann ; Orchis latifolia subsp. durandii (Boiss. & Reuter) Malagarriga [1968, Acta Phytotax. Barcinon., 1 : 63]; Orchis munbyana Boiss. & Reuter [1852, Pugill. Pl. Nov. : 112] (NW Afryka).

  • Dactylorhiza elata subsp. mauritanica B. Baumann & H. Baumann (Maroko, Algeria).

  • Dactylorhiza elata subsp. munbyana (Boissier & Reuter)Soó ? = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó1962.

  • Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis (Willdeow) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 2n = 80, synonimy: Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983; Orchis elata subsp. ambigua Martrin-Donos ex Soó [1927, Feddes Repert., 24 : 31] (SW Europa do Sycylii); Orchis elata subsp. sesquipedalis (Willd.) P. Fourn. [1935a, Quatre Fl. Fr. : 208] ; ead. comb. (Willd.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactylor. : 7]; Orchis sesquipedalis Willd. [1805, Sp. Pl., 4 (1) : 30] (b.).

  • Dactylorhiza elata subvar. maroccanica (Soó) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata subvar. munbyana (Boiss. & Reut.) Raynaud1985 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata subvar. speciosissima (Soó) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata subvar. stephensonii (Maire & Weiller)Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó1962.

  • Dactylorhiza elata var. brennensis (E.Nelson) P.Delforge 2000 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

  • Dactylorhiza elata var. durandii (Boiss. & Reut.) Landwehr1977 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata var. elongata (Maire) Raynaud 1985 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata var. Iberica (T.Stephenson) Soó - 1962, synonimy: D. elata subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó; Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983; Orchis sesquipedalis Willd. var. iberica T. Stephenson [1928] (b.).

  • Dactylorhiza elata var. munbyana (Boiss. & Reut.) Soó1962 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza elata var. sesquipedalis (Willd.) Landwehr 1977 = Dactylorhiza elata  (Poiret) Soó 1962.

 • Dactylorhiza elatior (Afzel. ex Rchb.f.) Soó 1962 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza elodes (Grieseb.) 1982 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza elodes (Griseb.) Englmaier 1984 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza ericetorum (E.F. Linton) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 309], synonimy: D. Ericetorum; Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962; Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum .

 • Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerepan.

  • Dactylorhiza euxina subsp. armeniaca (Hedrén) Kreutz, synonim D. armeniaca.

  • Dactylorhiza euxina var. markowitschii (Soó) Renz & Taubenheim.

 • Dactylorhiza fasciculata (Tineo) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 : 875] = D. insularis (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele [1984, A. H. O. Bad. Württemb. Mitteilungsblatt, 15 (4) : 456] 2n = 40, 80, synonimy: Orchis altaica (Rchb.f.) Soó 1933; Orchis angustifolia Loiseleur ex Rchb. 1831; Orchis angustifolia var. haussknechtii Klinge 1893; Orchis comosa F.W. Schmidt in Mayer [1791, Samml. Phys. Auf., 1791: 233], non Scop. [1772, Fl. Carn., ed. 2, 2 : 198]; Orchis comosa Schur 1866; Orchis comosa Scop. 1772; Orchis condensa Schur 1866; Orchis divaricata Rich. ex Loisel. 1807; Orchis divaricata Boreau 1849; Orchis extensa Hartm. ex Pritz. 1855; Orchis fistulosa Moench [1794, Meth. : 713] (b.); Orchis fistulata Stokes 1812; Orchis flavescens C. Koch 1849; Orchis georgica (Klinge) Medw. 1919; Orchis impudica Crantz 1769; Orchis incarnata f. trifurca Rchb.f. 1851; Orchis incarnata subsp. integrata E.G.Camus ex Fourcy 1891; Orchis incarnata var. albida Rchb.f. 1851; Orchis incarnata var. borealis Nyman 1909; Orchis incarnata var. lanceata Rchb.f. 1851; Orchis incarnata var. pulchella Druce 1918; Orchis incarnata var. serotina Hausskn. 1885; Orchis integrata E.G.Camus 1892; Orchis integrata E.G.Camus 1892; Orchis lanceata A.Dietr. 1833; Orchis latifolia Linne 1753; Orchis latifolia Scop. 1772; Orchis latifolia var. cambrica Pugsley 1935; Orchis latifolia var. longibracteata Neilr. 1846; Orchis latifolia subsp. majalis (Reichenb.) Klinge [1898]; Orchis latofolia var. majalis (Reichenb.) Kittel [1837, Taschenb. Fl. Deutschl. : 137]; Orchis latifolia Haller ex L. [1771, Mant. Alt. : 486], non L. [1753, Sp. Pl. : 941] (s.r.); Orchis latifolia Haller ex Scop. [1772, Fl. Carn., ed. 2, 2 : 196], non L. [1753]; Orchis lusitanica Steud. 1841; Orchis macra Schur 1866; Orchis maculata subsp. latifolia sensu 1 [1894, Fl. Fr. : 311] ; sensu Douin in Bonnier [1931, Fl. Compl. Fr., 11 : 30]; Orchis majalis Reichenb. [1828, Icon. Bot., 6 :: 7] ; Orchis majalis Neuman 1905; Orchis majalis f. barlae E.G.Camus 1921; Orchis majalis f. brevicalcarata Harz ex Schltdl. 1895; Orchis majalis f. immaculata Harz ex Schltdl. 1895; Orchis majalis f. laxa Harz ex Schltdl. 1895; Orchis majalis f. linearis Thielens 1875; Orchis majalis f. linguata Harz ex Schltdl. 1895; Orchis majalis f. maculata Thielens 1875; Orchis majalis f. magnicalcarata Harz ex Schltdl. 1895; Orchis majalis lus. albiflora Thielens 1875; Orchis majalis lus. alborosacea Erdner 1911; Orchis majalis lus. pallida Thielens 1875; Orchis mediterranea subsp. georgica Klinge 1898; Orchis militaris Puccin. ex Parl. 1860; Orchis mixta Retz 1779; Orchis palmata Gilib. 1792; Orchis pseudosambucina subsp. georgica Klinge 1898; Orchis strictifolia Opiz 1852; Orchis tharandina Reichenb. fil. in Reichenb. [1851, Icon. Fl. Germ., 13-14 : tab. 51]; Orchis traunsteineri Saut. ex W.Koch 1837 ; Orchis traunsteineri var. serotina Hausskn. 1885 ; Orchis ulehlae Podp. ex Soó [1932, Feddes Repert. Sonderbeih., AII : 199].

 • Dactylorhiza fistulosa subsp. alpestris (Pugsley) H. Baumann & Künkele [1983, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ., 20 : 628] = D. alpestris (Pugsley) Aver. 1983.

 • Dactylorhiza flavescens (K. Koch) J. Holub 1976 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele 1983, (Turcja do Środkowej Azji).

 • Dactylorhiza foliosa (Verm.) Soó 1962, silnie ulistniona kukułka (Madera), synonimy: Orchis foliosa Solander 1831; Orchis latifolia var. foliosa Rchb.f. 1851; Orchis maderensis Summerhayes 1948; Orchis orientalis subsp. foliosa (Rchb.f.) Klinge 1898.

 • Dactylorhiza francis-drucei (Willmott) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875] = D. traunsteinerioides (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 8] 2n = 40
   -
  kukułka Fuchsa , synonimy: Orchis angustifolia Wimmer & Grab. [1827, Fl. Siles., 2 : 252]; Orchis hebridensis Wilmott 1939; O. longibracteata F.W. Schmidt], non M. Bieb. [1808]; Orchis fuchsii Druce [1915, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles, 4 : 105] (b.); Orchis hebridensis Wilmott [1939, J. Bot. (London), 75 : 192]; Orchis longibracteata F.W. Schmidt in Mayer [1791, Samml. Phys. Aufs., 1 : 233, fig. 2]; Orchis longibracteata Schur 1866; Orchis maculata L. [1754, Fl. Angl. : 23], non L. [1753, Sp. Pl. : 942]; Orchis maculata subsp. meyeri (Rchb.f.) O.Bolòs & Vigo 2001; Orchis maculata var. cornubiensis Pugsley 1940; Orchis maculata var. okellyi Druce 1909; Orchis maculata var. psychrophila Schltr. 1928; Orchis maculata var. trilobata De Brebisson 1879; Orchis okellyi Druce [1915, Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles, 4 : 108] , (Europa do Syberii).

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. carpatica (Batousek & Kreutz) Kreutz

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii (Druce) Soó – 1962, (Europa do Syberii), synonim Dactylorhiza longebracteata (F.W. Schmidt) Holub.

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. hebridensis (Wilmott) Soó 1962 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962, (W Europa).

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. meyeri (Rchb.f.) Kulikov & E.G. Philippov 2004 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. okellyi (Druce) Soó 1962 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962, (Irlandia, Wielka Brytania).

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. psychophila (Schlechter) Holub [1964, Preslia, 36 : 252] synonimy: Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962; D. psychophila, (Europa do Syberii).

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana (Borsos) Borsos 1961 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (Pöch ex Rchb. fil.)Vermeulen 1975 = Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov1982.

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (Pöch ex Rchb. fil.)Vöth ? = Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov1982.

  • Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (Pöch ex Reichenbach fil.) H. Baumann (Sudety) Vermeulen in Landwehr [1977, Wilde Orchid. Eur., 1 : 106]; Vöth [1980, Linzer Biol. Beitr., 12 : 430] = D. sudetica, synonim D. fuchsii var. sudetica, Dactylorhiza sudetica(Reichenbach) Averyanow, Dactylorhiza fuchsii subsp. psychophila (Schlechter) J. Holub.

  • Dactylorhiza fuchsii var. alpina (Landwehr) R.M.Bateman &Denholm 1989 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. cornubiensis (Pugsley) Soó 1962 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. hebridensis (Wilmott) R.M.Bateman &Denholm 1989 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. longibracteata Voth 1978 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. magnocalcarata Landwehr 1975 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. okellyi (Druce) R.M.Bateman &Denholm 1989 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. rhodochila Turner Ettl. 1991 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza fuchsii var. sooana (Borsos) Kreutz , (Węgry, Czechy, Austria), synonim Dactylorhiza longebracteata ( F. W. Schmidt) Holub subsp. sooana (Borsos) Dostal.

  • Dactylorhiza fuchsii var. sudetica (Poech ex Rchb.f.) H.Baumann 2004 = Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov1982 (Sudety).

  • Dactylorhiza fuchsii var. trilobata (Bréb.) P.D.Sell inP.D.Sell & G.Murrel 1996 = Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962.

 • Dactylorhiza gervasiana (Todaro) H. Baumann & Künkele [1981, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ, 13 : 346] = D. saccifera, (Sycylia i S Włochy).

 • Dactylorhiza gracilis (Höppner) Soó 1962 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza graeca H. Baumann (N. Grecja) - jest synonimem dla Dactylorhiza cordigera var. graeca (H.Baumann) Presser)

 • Dactylorhiza graggeriana (W Himalaje).

 • Dactylorhiza hatagirea (D. Don) Soó 1962 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983 (Pakistan do SE Tybetu).

 • Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. 1986, synonim D. fuchsii (Druce) Soó 1962 subsp. hebridensis.

 • Dactylorhiza iberica (M. Bieb. Ex. Willd.) Soó, (Hiszpania, Grecja do Iranu).

 • Dactylorhiza ilgazica Kreutz (N Turcja) – jest to synonim dla Dactylorhiza urvilleana subsp. ilgazica (Kreutz) Kreutz

 • Dactylorhiza incarnata (Linné) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] 2n = 40 - kukułka krwista , synonimy: Orchis incarnata ( Linné), Orchis strictifolia (Opitz) Rauschert – Europa, Rosja do Mongolii:

 •  
  • Dactylorhiza incarnata f. ochrantha Landwehr 1975 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata f. punctata (Verm.) R.M.Bateman &Denholm 1985 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata lus. albida (Rchb.f.) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. africana (Klinge) H. Sund 1980, synonimy: D. elata subsp. elata; Dactylorhiza fistulosa  (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. baumgartneriana (B. Baumann, H. Baumann, R. Lorenz & Ruedi Peter) P. Delforge.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea (Pugsley) Soó - UK.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O.F. Müller) P.D. Sell [1967, Watsonia, 6 : 317] - UK = D. cruenta (O.F. Müller) Soó 1962 (Europa do Turcji).

  • Dactylorhiza incarnata subsp. elata (Poir.) H.Sund. 1975 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. foliosa (Rchb.f.) H.Sund. 1975 = Dactylorhiza foliosa (Sol. ex E.N. Lowe) Soó 1962.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. gemmana (W Europa).

  • Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soó 1962 = Dactylorhiza cruenta  (O.F. Müller) Soó1962.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata , synonimy: Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983; Orchis impudica Crantz [1769, Stirp. Austr., ed. 2, 2 : 497]; Orchis incarnata L. [1755, Fl. Suec., ed. 2 : 312] (b.); Orchis incarnata subsp. incarnata (L.) Corb. [1894, Nouv. Fl. Normandie : 557]; Orchis latifolia L. [1754, Fl. Angl. : 23], non L. [1753, Sp. Pl. : 941]; Orchis maculata subsp. incarnata (L.) Douin in Bonnier [1931, Fl. Compl. Fr., 11 : 30] (Europa do Mongolii).

  • Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata var. hyphaematodes, synonim Orchis incarnata var. hyphaematodes Neuman [1909, Bot. Not., 9 : 244] (b.).

  • Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata var. incarnata , synonimy: Orchis incarnata subsp. lanceata (D. Dietr.) O. Schwarz [1949, Mitt. Thüring. Bot. Ges., N. F., 1 (1) : 94]; Orchis lanceata A. Dietr. [1833, Fl. Boruss. : tab. 5]; Orchis strictifolia Opiz [1825, Naturalientausch,1-10 : 217].

  • Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata var. latissima, synonim Orchis gemmana (Pugsley) Averyanov [1984].

  • Dactylorhiza incarnata subsp. krylovii (W Europa do Syberii).

  • Dactylorhiza incarnata subsp. lobelii (Verm.) H.A. Pedersen, (od Norwegii do Holandii), synonim Dactylorhiza incarnata var. Lobelii.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) P.F. Hunt & Summerhayes [1965, Watsonia, 6 : 130] = D. ochroleuca (Europa).

  • Dactylorhiza incarnata subsp. praetermissa (Druce) Sundermann [1980, Eur. Medit. Orchid. : 40] = D. praetermissa subsp. praetermissa var. praetermissa oraz Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] (Europa), synonim D. incarnata, subsp. incarnata oraz Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. punctata Doll 1978 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. pyrenaica Balayer [1986, Bull. Soc. Bot. Fr., Lettr. Bot., 133 (3) : 280] Francja (? - możliwy odrębny takson) =? Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. serotina (Hausskn.) Soó & D. Moresby Moore [1978, Bot. J. Linn. Soc., 76 : 367], synonimy: Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella; D. incarnata var. serotina; Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. sphagnicola Höppner) Sundermann [1980, Eur. Medit. Orchid. : 40] = D. sphagnicola.

  • Dactylorhiza incarnata var. brevibracteata Landwehr 1975 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata var. cruenta (O.E. Mueller) N. Hylander [1966, Nordisk Kärlväxtfl., 2 : 229] = D. Cruenta.

  • Dactylorhiza incarnata var. haematodes (Reichenbach fil.) Soó, synonim D. incarnata subsp. incarnata i Dactylorhiza incarnata var. Reichenbachii Gathoye & Tyteca.

  • Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes (Neuman) Landwehr [1975, Orchideën, 37 : 80], synonim D. incarnata subsp. incarnata.

  • Dactylorhiza incarnata var. hyphaematodes (Neuman) Løjtnant1978 = Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) Soó 1962.

  • Dactylorhiza incarnata var. latissima (Zapal.) Hylander [1966], synonim Orchis incarnata var. latissima Zapal. [1906] (b.).

  • Dactylorhiza incarnata var. lobelii (Vermeulen) Soó.

  • Dactylorhiza incarnata var. macrophylla.

  • Dactylorhiza incarnata forma ochrantha Landwehr [1977, Wilde Orch. Eur., 2 : 556].

  • Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca Boll (Wüstnei ex Bolle) N. Hylander [1966, Nordisk Kärlväxtfl., 2 : 228] = D. ochroleuca, synonim Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Boll) P.F. Hunt & Summerh.

  • Dactylorhiza incarnata var. pulchella (Druce), synonimy: Orchis incarnata var. pulchella Druce [1918, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles,. 5 : 167] (b.); Orchis serotina (Hausskn.) Schwarz [1901, Fl. Nürnb. und Erlangen : 765].

  • Dactylorhiza incarnata var. reichenbachii Gathoye & Tyteca [1994, Lejeunia, Nouv. Sér., 143 : 52] = Dactylorhiza fistulosa  (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza incarnata var. serotina (Hausskn.) Soó.

  • Dactylorhiza incarnata var. trifurca (Rchb.f.) Aver. 1988 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench) H. Baumann  1983.

  • Dactylorhiza incarnata subsp. versicolor Peitz (Europa).

 • Dactylorhiza insularis (Sommier & Martelli) Landwehr [1969, Die Orchidee, 20 : 128] Co 2n = 60, synonimy: Orchis fasciculata Tineo in Guss. [1844, Fl. Sic. Syn., 2 : 875]; Orchis fasciculata Tineo 1844; Orchis incarnata Willd. 1805; Orchis insularis Sommier 1896; Orchis laurentina R.Bolos ex Vayr. 1880; Orchis lutea Dulac 1867; Orchis lutea var. subfusca Rchb.f. in ?; Orchis pallens Moritzi 1844; Orchis pseudosambucina subsp. castellana Rivas Goday 1945 ; Orchis sambucina f. hybrida W.Zimm. in ?; Orchis sambucina f. robusta Neuman 1901; Orchis sambucina f. rubrobracteata Harz ex Schltdl. 1895; Orchis sambucina var. incarnata Gaudin 1829; Orchis sambucina var. rubra Winterl in ?; Orchis schleicheri Sweet 1827; Orchis subfusca (Rchb.f.) Murb. 1899; (W część wybrzeży Morza Śródziemnego po środkowe Włochy).

 • Dactylorhiza insularis forma bartonii (Huxley & P.F. Hunt) Gathoye & Tyteca [1994, Lejeunia, Nouv. Sér., 143 : 52] = Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza insularis var. bartonii (Huxley & P.F. Hunt) Landwehr [1969, Die Orchidee, 20 : 128] = Dactylorhiza insularis  fa. bartonii oraz Dactylorhiza insularis  (Sommier) Landwehr1969.

 • Dactylorhiza insularis f. castellana (Rivas Goday) Bernardos 2002 = Dactylorhiza insularis  (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza insularis forma insularis, synonimy: Orchis insularis Sommier ex Martelli in Martelli [1896, Monogr. Sard., 1 : 58] (b.); Orchis pseudosambucina Moris ex Macchiati [1881], non Ten. [1820, Fl. Nap., 2 : 289]; Orchis sambucina L. proles insularis (Sommier ex Martelli) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 155]; Orchis sambucina L. subsp. insularis (Sommmier ex Martelli) P. Fourn. [1935a, Quatre Fl. Fr. : 206].

 • Dactylorhiza integrata (E.G. Camus ex Fourcy) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875] = D. praetermissa (Druce) Soó 1962 subsp. integrata.

 • Dactylorhiza islandica (A. Löve & D. Löve) Aver. 1984 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza kafiriana Renz (NE Afganistan do W Himalajów)

 • Dactylorhiza kalopissii E. Nelson (N Grecja).

  • Dactylorhiza kalopissii subsp. kalopissii E. Nelson.

  • Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica (J.Hölzinger & Künkele) Kreutz.

  • Dactylorhiza kalopissii subsp. pythagorae (Gölz & H.R. Reinhard) Kreutz, synonim D. pythagorae.

 • Dactylorhiza kerryensis (Wilmott) P.F. Hunt & Summerh., synonim D. majalis subsp. occidentalis.

 • Dactylorhiza kolaensis (Montell) Aver. 1984 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza kotschyi (Rchb. f.) P.F. Hunt & Summerh. 1965 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza kulikalonica (Azja Środkowa).

 • Dactylorhiza lagotis (Rchb. f.) H. Baumann 1983 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

 • Dactylorhiza lancibracteata (K. Koch) Renz 1978 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

 • Dactylorhiza lapponica (Laestadius ex Reichenbach Fil.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 5] = D. pseucordigera (N Europa), synonimy: Orchis angustifolia var. lapponica Laest. ex. Hartm.; Dactylorhiza pseudocordigera (Neumann) Soó; Orchis lapponica (Laest. ex. Hartm.) Reichenb. Fill.; Orchis pseudocordigera Neumann; Dactylorhiza traunsteineri (Reichenbach Pat.) Soó subsp. lapponica (Hartmann) Soó; Dactylorhiza cruenta (O.F. Müller) Soó subsp. lapponica (Hartm.) E. Nelson. Występuje w Skandynawii, Alpach, Karpatach, Wielkiej Brytanii, NE Polsce i Litwie, Łotwie, Estonii i N Rosji.

  • Dactylorhiza lapponica subsp. angustata (Arv.-Touv.) Kreutz.

  • Dactylorhiza lapponica subsp. lapponica (Laest.ex Hartm.) Soó.

  • Dactylorhiza lapponica subsp. rhaetica H. Baumann & R. Lorenz (Alpy w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech iFrancji).

  • Dactylorhiza lapponica subsp. russowii (Klinge) H. Baumann & R. Lorenz (Europa Środkowa do Syberii).

 • Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ,Baumann & Künkele [1983, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ, 15 (4) : 444] ; Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 4] 2n = 40, (Europa Środkowa do Syberii), synonimy: Orchis affinis C. Koch 1849; Orchis angustifolia Hornem. [1815, Hort. Bot. Hafn., 2 : 863], non M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 2 : 368]; Orchis cartaliniae (Klinge) Medw. 1919; Orchis elata f. alba Soó 1933; Orchis hatagirea D. Don 1825; Orchis hatagirea var. doniana Soó 1928; Orchis hatagirea var. schlaginweitii Soó 1928; Orchis incarnata subsp. sesquipedalis (Willd.) E.G.Camus 1892; Orchis incarnata subvar. altaica Rchb.f. 1851; Orchis lagotis Rchb. f. 1851; Orchis lancibracteata K.Koch 1849; Orchis latifolia Haller ex Linne; Orchis latifolia var. indica Lindl. 1835; Orchis sambucina Linne 1755; Orchis sambucina Haller ex L. [1771, Mant. Alt. : 486], non L. [1755, Fl. Suec., ed. 2 : 312]; Orchis sesquipedalis Willd. 1805; Orchis sesquipedalis var. iberica T.Stephenson 1928; Orchis triphylla K.Koch 1849; Orchis zimmermannii (A. Camus) Gsell [1936, Jahresber. Naturf. Ges. Graubünd., 74 : 7], non Hoeppner ex Soó [1933] .

 • Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ,Baumann & Künkele, forma rubra (Winter) Tyteca & Gathoye [1994, Lejeunia, Nouv. Sér., 143 : 51], synonimy: Dactylorhiza latifolia  (Linne) Soó 1983; Orchis sambucina L. var. rubra Winterl [1788] (b.).

 • Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ,Baumann & Künkele, forma latifolia, synonimy: Orchis ambigua Martrin-Donos 1864; Orchis amblyoloba Nevski 1935; Orchis bosniaca Beck 1887; Orchis latifolia L. [1753, Sp. Pl. : 941] (b.); Orchis lutea Dulac [1867, Fl. Hautes-Pyr. : 125] = O. Sambucina; Orchis maculata subsp. sambucina (L.) Bonnier & Layens [1894, Fl. Fr. : 311]; Orchis palmata sensu Gouan [1762, Hort. Reg. Monsp. : 470], non L. [1753, Sp. Pl. : 941]; Orchis sambucina L. [1755, Fl. Suec., ed. 2 : 312]; Orchis sambucina L. var. barlae Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 155]; Orchis saccata Rchb. 1830; Orchis schleicheri Sweet [1827, Hort. Brit., ed. 1 : 382].

 • Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ,Baumann & Künkele, subsp. alpestris (Pugsley) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 4] = D. alpestris (Pugsley) Aver. 1983.

 • Dactylorhiza latifolia (L.) Soó subsp. sesquipedala, synonimy: Orchis latifolia pododm. sesquipedala (Willd.) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 151]; Orchis latifolia subsp. sesquipedala (Willd.) Maire in Jahandiez & Maire [1931, Catal. Pl. Maroc, 1 : 51]; Orchis latifolia var. ambigua (Martrin-Donos) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 152]; Orchis latifolia var. corsica Briq. [1910, Prodr. Fl. Cors., 1 : 369]; Orchis latifolia var. foliosa (Soland. ex Lowe) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 151] .

 • Dactylorhiza libanotica (Mouterde) Aver. 1984 = Dactylorhiza romana (Sebastiani) Soó 1962 (Liban).

 • Dactylorhiza longifolia Neumann, (Europa do Azji Środkowej), synonim D. baltica.

 • Dactylorhiza longebracteata (F. W. Schmid) Holub [1983, Fol. Geob. Phytotax., 18 (2) : 204] = D. fuchsii (Druce) Soó 1962.

 • Dactylorhiza longebracteata (Schmid) Holub subsp. sudetica (Reichenb. fil.) Holub [1983, Fol. Geob. Phytotax., 18 (2) : 204] = D. sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.

 • Dactylorhiza macedonica (N. Grecja) – obecnie synonim Dactylorhiza kalopissii subsp. macedonica (J. Hölzinger & Künkele) Kreutz

 • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 2n = 40: - kukułka plamista, (NW Afryka, Europa do Syberii), synonimy: Orchis angustifolia f. schurii Klinge 1893; Orchis basilica L. ex Klinge 1898; Orchis biermannii Ortm. 1850; Orchis calvellii A.Terracc. 1889-1890; Orchis candidissima Krocker [1814, Fl. Siles. : 16]; Orchis comosa F.W.Schmidt 1795; Orchis elodes Griseb. 1845; Orchis ericetorum (E.F.Linton) A.Benn. 1905; Orchis incarnata var. kotschyi Rchb.f. 1851; Orchis kotschyi (Rchb. f.) Schltr. 1923; Orchis macedonica Griseb. 1846; Orchis maculata L. [1753, Sp. Pl. : 942]; Orchis maculata Thielens 1875; Orchis maculata f. brevicalcarata Rohlena 1931; Orchis maculata subsp. baborica Maire & Weiller 1959; Orchis maculata subsp. elodes (Griseb.) O.Bolòs & Vigo 2001; Orchis maculata subsp. maurusia (Emb. & Maire) Maire & Weiller 1959; Orchis maculata var. ericetorum E.F.Linton 1900; Orchis maculata var. heuffelii (Borsos & Soó) Pauca 1972; Orchis maculata var. hunyadensis (Borsos & Soó) Pauca 1972; Orchis maculata var. kolaensis Montell 1947; Orchis maculata var. nesogenes Briq. 1910; Orchis maculata var. olgae (Soó) Pauca 1972; Orchis maculata var. sacciferoides Klinge ex Schulze 1902; Orchis maculata var. schurii (Klinge) Pauca 1972; Orchis maurusia Emb. & Maire 1930; Orchis nemorosa Montandon 1868; Orchis nesogenes (Briq.) Rouy in G.Rouy & J.Foucaud 1912; Orchis obtusifolia Schur 1853; Orchis ochrantha Fleischm. 1908 publ. 1909; Orchis tetragona Heuffel [1833, Flora (Regensb.), 16 : 363]; Orchis transsilvanica Schur 1853.

  • Dactylorhiza maculata f. angustiflora (Verm.) Soó 1970publ. 1971 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962.

  • Dactylorhiza maculata f. brevicalcarata (Rohlena) Soó 1970publ. 1971 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962.

  • Dactylorhiza maculata lus. albicans (Thielens) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962.

  • Dactylorhiza maculata lus. carnea (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. arduennensis (Zadoks) Tournay [1967] = Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata var. maculata.

  • Dactylorhiza maculata subsp. austriaca Voth 1978 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata subsp. averyanovii Jagiello 1990 = Dactylorhiza maculata  (Linne) 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. battandieri (Raynaud) H. Baumann & Künkele 1988 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962 (N Algeria).

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. caramulensis Vermeulen [1970, Bol. Soc. Brot., sér. 2, 44 : 94] (b.) = D. caramulensis (Verm.) D. Tyteca 1989, W Europa.

  • Dactylorhiza maculata subsp. deflexa Landwehr 1975 = Dactylorhiza maculata   (Linne) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. elodes (Griesebach) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 7] 2n = 40, 80, (Europa), synonimy: Dactylorhiza maculata (Linné) Soó 1962 subsp. maculata (Linné) Soó; Orchis elodes Griseb. [1845, Über Bildung Torfs : 25] (b.) Orchis maculata L. proles elodes (Griseb.) Rouy [1912, Fl. Fr., 13 : 154]; Orchis maculata L. subsp. elodes (Griseb.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 272] ; ead. comb. P. Fourn. [1935a, Quatre Fl. Fr. : 206].

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. ericetorum  (E.F. Linton) P.F. Hunt & Summerhayes [1965, Watsonia, 6 : 132], (W Europa), synonimy: Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata (Linné) Soó; Orchis ericetorum (E.F. Linton) E.S. Marshall [1912, Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles, 3 : 127]; Orchis fuchsii subsp. rhoumensis J. Heslop-Harrison [1949, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinb., 35 : 53]; Orchis maculata L. subsp. ericetorum E.F. Linton [1900, Fl. Bournemouth : 208] (b.).

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. fuchsii (Druce) Hylander [1966, Nord. Kärlväxtfl., 2 : 238] = D. fuchsii (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. hebridensis (Wilmott) Nelson oraz H.Baumann &Künkele 1988 = Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. islandica (A. Löve & D. Löve) Soó 1962 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962, (Islandia).

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. kolaensis (Montell) Kreutz, synonim Dactylorhiza maculata Linné) Soó subsp. montellii

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata (Linné) Soó – 1962, synonimy: Orchis cornubiensis Pugsley lub Orchis heinzeliana Reichardt [1876, Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, 26 : 464] ; Orchis maculata var. comosa Schur [1853, Verh. Siebenb. Ver. Naturw., 4 : 72]; Orchis maculata var. orophila Briq. [1910, Prodr. Fl. Cors., 1 : 370]; Orchis maculata var. trilobata Bréb. [1835, Fl. Normandie, éd. 1 : ]; Orchis nemorosa Friche-Joset & Montandon [1856, Syn. Fl. Jura Sept. : 294]; Orchis robusta Swartz [1800, Vet. Handb. Stockh., 1800 : 27], (Europa do Syberii).

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata var. maculata, synonimy: Orchis angustifolia Krocker [1814, Fl. Siles. : 16], non M. Bieb. [1808]; Orchis mixta Retz [1795, Fl. Scand. Prodr. : 167]; Orchis solida Moench [1794, Meth. : 713].

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata var. podesta Landwehr [1977, Wilde Orch. Eur., 2 : 556].

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maurusia (J. Emb.& Maire) Soó 1962 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962 (Maroko).

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. meyeri (Reichenb. fil.) Tournay in De Langhe & al. [1967] = D. fuchsii oraz Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. montellii (Verm.) Landw.

  • Dactylorhiza maculata subsp. okellyi (Druce) H.Baumann &Künkele 1988 = Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. osmanica (Klinge) Nelson.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. podesta (Landwehr) Kreuz 2000, (Holandia),synonim Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata (Linné) Soó.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. rhoumensis (Wielka Brytania)

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. saccifera (Brongn.)Diklic [1976] ; ead. comb. Soó & Rauschert [1974] = D. saccifera (Brongn.) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. savogiensis (D.Tyteca & Gathoye) Kreutz

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. schurii (Klinge) Soó 1967, (Karpaty), synonimy: Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii, Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. sennia (Vollmar) Kreutz, synonim D. sphagnicola.

  • Dactylorhiza maculata subsp. sudetica (Poech ex Rchb.f.) Voth 1980 = Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov1982.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. transsilvanica (Schur) Soó 1962 , (Europa Środkowa i Południowa), synonimy: Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962; Orchis transsilvanica Schur, Dactylorhiza transsilvanica (Schur) Averanow, Orchis ochrantha Fleischm.

  • Dactylorhiza maculata subsp. triphylla H.Sund. 1980 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

  • Dactylorhiza maculata var. averyanovii Jagiello 1986-1987 publ.1988 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó1962.

  • Dactylorhiza maculata var. dalarnensis Landwehr 1975 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó var. elodes (Grieseb.) Aver. 2000, synonim Dactylorhiza maculata (Linné) Soó 1962 subsp. maculata (Linné) Soó.

  • Dactylorhiza maculata var. olgae Soó 1960 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó var. podesta (Landwehr) Kreuz 1977 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó 1962,

  • Dactylorhiza maculata var. pseudoelata Balayer 1986 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata var. psychrophila (Schltr.) Voth 1980 = Dactylorhiza fuchsii  (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó var. rhoumensis (Hesl.-Harr.) Ettlinger, synonim Dactylorhiza maculata (Linné) Soó subsp. maculata (Linné) Soó.

  • Dactylorhiza maculata var. sudetica (Poech ex Rchb.f.) H.Baumann2002 = Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov1982.

  • Dactylorhiza maculata (Linné) Soó var. transsilvanica (Schur) P. Delforge 2000, synonim Dactylorhiza maculata (Linné) Soó 1962 subsp. transsilvanica.

 • Dactylorhiza maderensis (Summerhayes) Summerhayes = Dactylorhiza foliosa (Sol. ex E.N. Lowe) Soó 1962.

 • Dactylorhiza magna (Azja Środkowa).

 • Dactylorhiza majalis (Reichenbach Pat.) P.F. Hunt & Summerhayes [1965, Watsonia, 6 : 130] = D. fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983 - kukułka szerokolistna – gatunek najczęstszy w Europie, synonimy: Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm. 1947; Dactylorhiza comosa subsp. majalis (Reichenbach Pat.) P.D. Sell & G.Murrell 1996 ; Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann et Künkele; Orchis fistulosa Moench 1794 ; Orchis majalis Reichenbach Pat. 1828.

  • Dactylorhiza majalis f. alpestroides (Verm.) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. aspersa F.Proch. 1982 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. atrorubens (Verm.) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. barlae (E.G.Camus) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. brevicalcarata (Harz ex Schltdl., Langeth.& Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. immaculata (Harz ex Schltdl., Langeth.& Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench)  H. Baumann  & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. laxa (Harz ex Schltdl., Langeth. &Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench)  H. Baumann  & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. linearis (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. linguata (Harz ex Schltdl., Langeth. &Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench)  H. Baumann  & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. maculata (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. magnicalcarata (Harz ex Schltdl., Langeth.& Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench)  H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis f. tharandina (Rchb.f.) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis lus. albiflora (Thielens) Soó 1970publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis lus. alboliliacea (Verm.) Soó 1970publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis lus. alborosacea (Erdner) Soó 1970publ. 1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis lus. carnea (Neuman) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis lus. pallida (Thielens) Soó 1970 publ.1971 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis subsp. alpestris (Pugsley) Senghas [1968, Jahresb. Naturw. Ver. Wuppertal, 21-22 : 126] = D. alpestris (Pugsley) Aver. 1983.

  • Dactylorhiza majalis subsp. angustifolia (Sauter ex Rchb.)Sundermann = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis subsp. baltica (Klinge) Senghas, synonim D. baltica.

  • Dactylorhiza majalis subsp. calcifugiens H.A. Pedersen (Dania), synonim D. sphagnicola.

  • Dactylorhiza majalis subsp. cambrensis (R.H. Roberts) R.H. Roberts, (wybrzeża Wielkiej Brytanii i Danii) obecnie synonimy: Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983; Dactylorhiza purpurella (T.Stephenson & T.A.Stephenson) Soó var. cambrensis (R.H.Roberts) R.M.Bateman & Denholm 2005).

  • Dactylorhiza majalis subsp. cordigera (Fries) Nelson.

  • Dactylorhiza majalis subsp. ebudensis (R.M. Bateman & Denholm) M.R. Lowe.

  • Dactylorhiza majalis subsp. hibernica Landwehr [1975] = D. traunsteinerioides.

  • Dactylorhiza majalis subsp. kerryensis (Wilmott) Senghas - UK, synonim Dactylorhiza majalis subsp. occidentalis (Pugsley) Nelson .

  • Dactylorhiza majalis subsp. majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh. (Europa).

  • Dactylorhiza majalis subsp. occidentalis sensu lato (Pugsley) P.D. Sell (W i SW Irlandia, N Wielka Brytania).

  • Dactylorhiza majalis subsp. occidentalis sensu stricto (Pugsley) P.D. Sell (W i SW Irlandia, N Wielka Brytania).

  • Dactylorhiza majalis subsp. pardalina (Pugsley) E. Nelson [1976, Monogr. & Ikon. Orch. Gatt. Dact. : 88] = D. praetermissa subsp. praetermissa var. junialis.

  • Dactylorhiza majalis subsp. parvimajalis (D.Tyteca & Gathoye) Kreutz, synonim Dactylorhiza majalis subsp. majalis.

  • Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa (Druce) D. Moresby-Moore & Soó [1978, Bot. J. Linn. Soc., 76 : 367] = D. praetermissa (Druce) Soo 1962 subsp. praetermissa var. praetermissa.

  • Dactylorhiza majalis subsp. purpurella (T. Stephenson & T.A. Stephenson) D.M. Moore & Soó 1978 = Dactylorhiza purpurella (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962 , (NW Europa).

  • Dactylorhiza majalis subsp. scotica E. Nelson.

  • Dactylorhiza majalis subsp. siculorum (Soo) Nelson.

  • Dactylorhiza majalis subsp. sphagnicola.

  • Dactylorhiza majalis subsp. traunsteineri (Sauter) H. Sundermann [1980, Eur. Medit. Orchid. : 40] = D. traunsteineri (Sauter) Soó 1962 subsp. traunsteineri.

  • Dactylorhiza majalis subsp. traunsteinerioides (Pugsley) Bateman & Denholm [1983, Watsonia, 14 (4) : 372] = D. traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis subsp. turfosa (Proch.), (Alpy i Karpaty Zachodnie) – będąca synonimem Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa (F.Proch.) Kreutz.

  • Dactylorhiza majalis var. alpestris (Pugsley) Wucherpf. 2002 publ.2003 = Dactylorhiza alpestris (Pugsley) Aver. 1983.

  • Dactylorhiza majalis var. atrata A.J.Richards 1991 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis var. bowmanii M.N.Jenk. 1995 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis var. brevifolia (Rchb.f.) Kreutz, synonim Dactylorhiza majalis subsp. majalis.

  • Dactylorhiza majalis var. cambrensis (R.H.Roberts) R.M.Bateman& Denholm 1983 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench)  H. Baumann  & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis var. druceoides Balayer 1986 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis var. eboracensis (Godfrey) R.M.Bateman &Denholm 1983 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis var. ebudensis Wiefelspütz ex. R.M. Bateman & Denholm.

  • Dactylorhiza majalis var. francis-drucei (Wilmott) R.M.Bateman& Denholm 1983 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis var. junialis (Verm.) Senghas 1968 = Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis var. kerryensis (Wilmott) R.M. Bateman & Denholm.

  • Dactylorhiza majalis var. macrantha (Sipkes) R.M.Bateman &Denholm 1983 = Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó1962.

  • Dactylorhiza majalis var. maculosa (T.Stephenson) R.M.Bateman& Denholm 1983 = Dactylorhiza purpurella (T. Stephenson &T.A. Stephenson) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis var. praetermissa (Druce) R.M.Bateman &Denholm 1983 = Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis var. pumila (Freyn ex M. Schulze) H.Baumann,Künkele & R.Lorenz 2002, synonimy: Dactylorhiza majalis var. Alpestris; Dactylorhiza alpestris (Pugsley)Aver. 1983.

  • Dactylorhiza majalis var. purpurella (T.Stephenson &T.A.Stephenson) R.M.Bateman & Denholm 1983 = Dactylorhiza purpurella (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962.

  • Dactylorhiza majalis var. semimaculata R.Doll 1978 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele1983.

  • Dactylorhiza majalis var. traunsteinerioides (Pugsley) R.M.Bateman& Denholm 1983 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Bauman & Künkele 1981 - (N Portugalia do W Hiszpanii i Włochy), synonimy: D. romana subsp. markusii ; Orchis guimaraesii (E.G.Camus) Rivas Goday 1945; Orchis markusii Tineo 1817; Orchis mediterranea subsp. siciliensis Klinge 1898; Orchis pseudosambucina subsp. markusii (Tineo) Nyman; Orchis romana var. guimaraesii E.G.Camus 1928; Orchis sicula Tineo 1817; Orchis sulphurea Link; Orchis sulphurea var. markusii (Tineo) Maire 1931;.

 • Dactylorhiza maurusia (J. Emb. & Maire) Holub 1973 = Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza merovensis (Grossh.).

 • Dactylorhiza meyeri (Reichenb. fil.) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 307] = D. fuchsii (Druce) Soó 1962.

 • Dactylorhiza montellii (Verm.) P.Delforge 1990 = Dactylorhiza maculata  (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza munbyana (Boiss. & Reuter) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (2) : 875] = D. elata  (Poiret) Soó 1962.

 • Dactylorhiza nieschalkiorum H. Baumann & Künkele, (N Turcja).

 • Dactylorhiza occidentalis (Pugsley) P. Delforge , (Irlandia), synonim D.majalis subsp. occidentalis.

 • Dactylorhiza occitanica P. Geniez, F. Melki, T. Pain & R. Souche [1995, L'Orchidophile, 26 (n° 115) : 25], synonim Dactylorhiza elata var. ambigua (Martrin-Donos) Soo i Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis.

 • Dactylorhiza ochroleuca ( Wüstnei ex Boll) J. Holub [1974, Fol. Geobot. Phytotax., 9 : 272], synonimy: Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. ochroleuca (Boll) P.F. Hunt & Summerh; Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. ochroleuca Boll; Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. straminea (Rchb.f.) Soó; Orchis incarnata var. ochroleuca Wüstnei ex Boll [1860, Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenb., 14 : 307] (b.) ; Orchis ochroleuca Schur [1866, Enum. Pl. Transs. : 641], non Reichenb. [1830]; Orchis traunsteineri Sauter subsp. ochroleuca (Wustnei ex Böll) O. Schwarz [1949, Mitt. Thuring. Bot. Ges., N. F., 1 (1) : 94] – występuje w Europie Środkowej, w Polsce, krajach nadbałtyckich, na N Ukrainy i Słowacji.

 • Dactylorhiza okellyi ( Druce) Aver.,Holub 1984, synonim Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 1962 subsp. okellyi.

 • Dactylorhiza olocheilos (Boiss.).

 • Dactylorhiza osiliensis Pikner (Estonia), synonim D. baltica.

 • Dactylorhiza osmanica (Klinge) Soó, (Turcja do Syrii), synonim Dactylorhiza maulata subsp. osmanica (Klinge) Nelson.

  • Dactylorhiza osmanica var. anatolica (E. Nelson) Renz & Taubenheim, (Turcja).

  • Dactylorhiza osmanica var. osmanica (Klinge) Soó , (Turcja do Syrii).

 • Dactylorhiza pardalina (Pugsley) Averyanov [1986, Bot. Zhurn., 71 (1) : 93] = D. praetermissa (Druce) Soó 1962 subsp. praetermissa var. junialis.

 • Dactylorhiza parvimajalis D. Tyteca & Gathoye.

 • Dactylorhiza persica (Schltr.) Soó.

 • Dactylorhiza pindica B. Willing & E. Willing, (NW Grecja).

 • Dactylorhiza pontica (H. Fleischm. & Hand.-Mazz.) P. Delforge .

 • Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dact. : 5] 2n = 80, (W & NW Europa) - kukułka zaniedbana, synonimy: Orchis incarnata var. integrata E.G.Camus ex Fourcy 1891; Orchis latifolia var. junialis Verm. 1933; Orchis pardalina Pugsley 1934; Orchis praetermissa Druce 1913 Pub 1914; Orchis praetermissa var. macrantha Sipkes 1921; Orchis wirtgenii Höppner 1916 .

  • Dactylorhiza praetermissa f. junialis (Verm.) P.D.Sell 1996 = Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 1962.

  • Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp. integrata (E.G. Camus ex Fourcy) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dact. : 5], synonimy: Orchis incarnata subsp. integrata (E.G. Camus ex De Fourcy) E.G. & A. Camus [1928]; Orchis incarnata var. integrata E.G. Camus ex De Fourcy [1891, Vademec. Herb. Paris, éd. 6 : 325] (b.); Orchis praetermissa Druce subsp. integrata (E.G. Camus) E.G. & A. Camus [1928].

  • Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp. junialis (Vermeulen) Senghas [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 5] = Dactylorhiza praetermissa var. junialis, synonimy - Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó ; - Dactylorhiza pardalina (Pugsley) Averyanov ; - Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerh. subsp. pardalina (Pugsley) E. Nelson; - Dactylorhiza pardalina (Pugsley) Aver.; - Dactylorchis praetermissa (Druce) Verm. var. junialis (Verm.) Verm.; - Orchis pardalina Pugsley; - Orchis latifolia L. var. junialis Verm.

  • Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp. praetermissa(Francja).

  • Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp. praetermissa var. junialis (Vermeulen) Senghas [1968, Jahresb. Naturw. Ver. Wuppertal, 21-22 : 126], synonimy: Orchis latifolia var. junialis Vermeulen [1933] (b.); Orchis pardalina Pugsley [1935, Bot. J. Linn. Soc., 49 : 581].

  • Dactylorhiza praetermissa subsp. praetermissa var. praetermissa (Druce) Soó – 1962, synonim Orchis praetermissa Druce [1913, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles, 3 : 340] (b.).

  • Dactylorhiza praetermissa var. integrata (E.G.Camus ex Fourcy) D.Tyteca & Gathoye 1993 = Dactylorhiza praetermissa (Druce)Soó 1962.

  • Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó var. junialis (Verm.) Senghas1968 = Dactylorhiza praetermissa (Druc) Soó 1962.

  • Dactylorhiza praetermissa var. maculosa D.Tyteca & Gathoye 1990 = Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 1962.

 • Dactylorhiza pseudocordigera (Neumann) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 4], synonimy: Orchis angustifolia var. lapponica Laest. in Hartman [1843, Handb. Skand. Fl., 4 : 281]; Orchis latifolia var. lapponica (Laest.) Reichenb. fil. [1851, Icon. Fl. Germ., 13-14 : 58-59]; Orchis pseudocordigera Neumann [1909, Bot. Not., 1909 : 236] (b.).

 • Dactylorhiza psychophila (Schlechter) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 308], synonimy: Dactylorhiza fuchsii subsp. psychophila ( Schlechter) J. Holub; Orchis maculata var. psychophila Schlechter in G. Keller, Schlechter & Soó [1927, Monogr. Icon. Orch. Eur., 1 : 183] (b.) .

 • Dactylorhiza pulchella (Druce) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875] (Francja) = D. incarnata subsp. pulchella, synonim Dactylorhiza incarnata var. pulchella.

 • Dactylorhiza purpurella (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó 1962 : - kukułka purpurowa (Wielka Brytania, Irlandia), synonimy: Orchis praetermissa var. pulchella Druce 1920; Orchis purpurella T. Stephenson & T.A. Stephenson 1920; Orchis purpurella var. crassifolia T.Stephenson 1937 ; Orchis purpurella var. maculosa T.Stephenson 1937; .

  • Dactylorhiza purpurella subsp. majaliformis E. Nelson ex Løjtnant 1979 = Dactylorhiza fistulosa  (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.

  • Dactylorhiza purpurella subsp. purpurella (T. Stephenson & T.A. Stephenson) Soó.

  • Dactylorhiza purpurella var. atrata A.J. Richards.

  • Dactylorhiza purpurella var. cambrensis (R.H.Roberts) R.M.Bateman & Denholm 2005.

  • Dactylorhiza purpurella var. maculosa (T. Stephenson)

 • Dactylorhiza pycnantha (L.Neumann) Aver. in ?. = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza pythagorae Gölz & H.R. Reinhard, (E wyspy egejskie.) – obecnie synonim Dactylorhiza kalopissii subsp. pythagorae (Gölz & H.R.Reinhard) Kreutz.

 • Dactylorhiza rhenana (Höppner) Soó 1962 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza rigida (Höppner) Soó 1962 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza romana (Sebastiani) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] subsp. bartonii Huxley & P.F. Hunt [1967, J. Roy. Hort. Soc., 92 : 309] (b.),synonimy: D. insularis forma. bartonii, (rejon śródziemnomorski); Dactylorhiza sulphurea; Orchis lucana Spreng 1815; Orchis mediterranea Klinge nom. illeg. 1899; Orchis mediterranea subsp. pseudosambucina (Tenore) Klinge comb. Illeg; Orchis natalis Tineo 1817; Orchis ochroleuca Schur 1866; Orchis pseudosambucina Tenore 1815; Orchis romana Sebastiani 1813; Orchis romana subsp. libanotica Mouterde 1966; Orchis sambucina Brot. 1804; Orchis siciliensis Klinge 1898; Orchis tenuifolia K.Koch 1849; .

 • Dactylorhiza romana subsp. bartonii Huxley & P.F. Hunt 1967 = Dactylorhiza insularis  (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza romana subsp. georgica (Klinge) Renz &Taubenheim 1983 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.

 • Dactylorhiza romana subsp. libanotica Mauterde.

 • Dactylorhiza romana subsp. markusii (Tineo) Holub 1968 = Dactylorhiza markusii  (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soó.

 • Dactylorhiza romana subsp. siciliensis (Klinge) Soó = Dactylorhiza markusii  (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub – Centralna Europa do zachodniej Syberii – kukułka Russowa.

 • Dactylorhiza ruthei (M. Schulze ex R. Ruthe) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 6] - kukułka Ruthego , synonimy: D. Sphagnicola; Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962; Orchis ruthei M.Schulze 1897;.

 • Dactylorhiza saccifera (Brongniart) Soó   [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 8] 2n = 40 , synonimy: Orchis basilica Klinge [1898, Acta Hort. Petrop., 17 (1) : 44] subsp. saccifera (Brongn.) Klinge [1898]; Orchis comosa Schur [1853, Verh. Mitt. Siebenb. Ver. Naturw., 4 : 72], non Scop. [1772]; Orchis gervasiana Todaro [1842, Orch. Sicul. : 57]; Orchis lancibracteata Schur [ ], non Koch [1849]; Orchis macrostachys Tineo [1846, Pl. Rar. Sicul., 1 : 7]; Orchis maculata subsp. macrostachys (Tineo) Soó [1972]; Orchis maculata subsp. saccifera (Brongn.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 272]; Orchis saccifera Brongniart in Bory [1832, Exp. Sci. Morée, 3 : 259] (b.); Orchis saccifera var. nesogenes Briq.; Orchis saccifera Brongn. 1913; Orchis saccifera var. orophila Briq. ; Orchis tetragona Kit. [ ], non Heuffel [1833] (rejon śródziemnomorski).

  • Dactylorhiza saccifera subsp. bithynica (H. Baumann) Kreutz, synonim D. urvilleana subsp. bithynica.

  • Dactylorhiza saccifera subsp. gervasiana (Tod.) Kreutz, synonim D. saccifera.

  • Dactylorhiza saccifera var. lanceolata Landwehr 1977 = Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó 1962.

 • Dactylorhiza salina (od Kaukazu do dorzecza Amuru)

 • Dactylorhiza sambucina (L.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] - kukułka bzowa = D. latifolia forma. latifolia (Europa), synonimy: Dactylorhiza latifolia (L.) Soó; Orchis sambucina L.; Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza sambucina f. hybrida (W.Zimm.) Kümpel 2001 publ. 2002 = Dactylorhiza insularis  (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza sambucina f. robusta (Neuman) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza insularis  (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza sambucina forma rubra (Winterl) Hylander [1966, Nord. Kärlväxtfl. : 387] = D. latifolia (Linne) Soó 1983 forma. rubra.

 • Dactylorhiza sambucina f. rubrobracteata (Harz ex Schltdl., Langeth. & Schenk) Soó 1970 publ. 1971 = Dactylorhiza insularis  (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza sambucina subsp. georgica (Klinge) H.Sund. 1980 = Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.

 • Dactylorhiza sambucina subsp. insularis (Sommier ex Martelli) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] = D. insularis (Sommier) Landwehr 1969.

 • Dactylorhiza sambucina subsp. pseudosambucina (Tenore) Sundermann 1980 = Dactylorhiza romana  (Sebastiani) Soó 1962.

 • Dactylorhiza sambucina subsp. siciliensis (Klinge) H.Sund. 1980 = Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza sambucina var. hybryda Peitz 1972 = Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr 1969 – Niemcy.

 • Dactylorhiza sambucina var. zimmermanii.

 • Dactylorhiza sanasunitenensis (H. Fleischm.) Soó.

 • Dactylorhiza savogiensis D. Tyteca & Gathoye [1990b, L'Orchidophile, 21 (n° 92) : 108, 110] = D. sudetica (Pöch ex Rchb. fil.) Averyanov 1982.

 • Dactylorhiza schurii (Klinge) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 : 875] , synonimy: D. traunstseinerioides; Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza sennia Vollmar.

 • Dactylorhiza sesquipedalis (Willd.) Laínz [1971, Aport. Conoc. Fl. Gallega, 7 : 31] , synonimy: D. elata subsp. sesquipedalis var. sesquipedalis; Dactylorhiza maculata (Linne) Soó 1962.

 • Dactylorhiza sicula (Tineo) Averyanov 1984 = Dactylorhiza markusii  (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza siciliensis (Klinge) Nelson.

 • Dactylorhiza smolikana B. Willing & E. Willing ( Grecja ).

 • Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Averyanov [1984, Bot. Zhurn., 69 (6) : 875], synonimy: Orchis ruthei M. Schulze [1898, Deutsch. Bot. Monatsschr., 15 : 237]; Orchis sphagnicola Höppner [1927, Sitz. Ber. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf., 1926 : 23] (b.).

 • Dactylorhiza sphagnicola subsp. deweveri (Verm.) Wenker.

 • Dactylorhiza sphagnicola subsp. hoeppneri (A. Fuchs) Dalkowski & al.

 • Dactylorhiza steegeri (Höppner) Soó 1962 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza strictifolia (Opiz) Rauschert ex Hudziok [1965, Wiss. Z. Martin-Luther Univ. Halle, Math. Nat., 14 : 492], synonimy: D. incarnata subsp. incarnata; Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele 1983.

 • Dactylorhiza sudetica (Pöch ex Reichenb. fil.) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 310] - kukułka sudecka (Europa do Syberii), synonimy: Dactylorhiza fuchsii var. sudetica; Orchis maculata var. brachystachys A. Camus; Orchis maculata var. pumila Neuman; Orchis maculata subsp. sudetica (Pöch ex Reichenb. fil.) K. Richter [1890, Pl. Eur., 1 : 272]; Orchis maculata var. sudetica Pöch ex Reichenb. fil. in Reichenb. [1851, Icon. Fl. Germ., 13-14 : 66] (b.).

 • Dactylorhiza suevica (Fuchs) Soó 1962 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco 1978 = Dactylorhiza markusii (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza sulphurea subsp. pseudosambucina (Tenore) Franco comb. inval. 1978 = Dactylorhiza romana  (Sebastiani) Soó 1962.

 • Dactylorhiza sulphurea subsp. sulphurea Franco = Dactylorhiza markusii  (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza sulphurea subsp. siciliensis (Klinge) Franco 1978 = Dactylorhiza markusii  (Tineo) H. Baumann & Künkele 1981.

 • Dactylorhiza transsilvanica (Schur) Averyanov [1982, Bot. Zhurn., 67 (3) : 309] = D. maculata (Linne) Soó 1962 subsp. maculata var. maculata ?).

 • Dactylorhiza traunsteineri (Sauter ex Reichnbach Pat.) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] subsp. traunsteineri 2n = 80, 122: - kukułka Traunsteinera = Orchis angustifolia Loisel ex Wimm. & Grab. [1829, Fl. Siles., 2 (2) : 252] ; id. ex Reichenb. [1832, Icon. Bot., 9 : 17], non M. Bieb. [1808, Fl. Taur. Cauc., 2 : 369]; Orchis angustifolia f. acuminata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. ammatica Klinge 1899; Orchis angustifolia f. amplivaginata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. angustivaginata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. anziensis Klinge 1899; Orchis angustifolia f. brevispicata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. comosa Klinge 1899; Orchis angustifolia f. densiflora Klinge 1899; Orchis angustifolia f. densissima Klinge 1899; Orchis angustifolia f. densiuscula Klinge 1899; Orchis angustifolia f. fichtenbergii Klinge 1893; Orchis angustifolia f. friesii Klinge 1893; Orchis angustifolia f. gracilis Klinge 1899; Orchis angustifolia f. immaculata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. laxa Klinge 1899; Orchis angustifolia f. laxiflora Klinge 1899; Orchis angustifolia f. laxiuscula Klinge 1899; Orchis angustifolia f. lehnertii Klinge 1893; Orchis angustifolia f. levaschevoica Klinge 1899; Orchis angustifolia f. longispicata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. oblonga Klinge 1899; Orchis angustifolia f. obtusifolia Klinge 1899; Orchis angustifolia f. paanajaervica Klinge 1899; Orchis angustifolia f. papjerwica Klinge 1899; Orchis angustifolia f. perhoica Klinge 1899; Orchis angustifolia f. pulcherrima Klinge 1899; Orchis angustifolia f. reichenbachii Klinge 1893; Orchis angustifolia f. remota Klinge 1893; Orchis angustifolia f. robustior Klinge 1899; Orchis angustifolia f. rosiensis Klinge 1899; Orchis angustifolia f. sauteri Klinge 1893; Orchis angustifolia f. schmidtii Klinge 1893; Orchis angustifolia f. spathulata Klinge 1893; Orchis angustifolia f. spathulata Klinge 1899; Orchis angustifolia f. subcurva Klinge 1893; Orchis angustifolia f. suberecta Klinge 1899; Orchis angustifolia f. tiudiensis Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. conferta Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. densata Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. dissita Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. elegantior Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. filiformis Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. immaculata Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. intermedia Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. laxata Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. maculata Klinge 1893; Orchis angustifolia subf. strictior Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. subcurva (Klinge) Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. superans Klinge 1899; Orchis angustifolia subf. venusta Klinge 1899; Orchis angustifolia subsp. pycnantha L.Neumann in ?.; Orchis angustifolia var. abeliana Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. blyttii Klinge 1893 ; Orchis angustifolia var. brevifolia Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. elongata Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. erecta Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. estonica Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. gracillima Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. immaculata Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. mielichhoferi Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. nylandri Klinge 1893 ; Orchis angustifolia var. patens Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. poenalica Klinge 1899; Orchis angustifolia var. recurva Klinge 1893; Orchis angustifolia var. reolana Klinge 1899; Orchis angustifolia var. rigidula Klinge 1899; Orchis angustifolia var. sanionis Klinge 1893; Orchis angustifolia var. sauteri (Klinge) Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. stricta Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. superba Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. tarbatonica Klinge 1899 ; Orchis angustifolia var. tenuifolia Klinge 1899; Orchis curvifolia F.Nyl. 1844; Orchis elatior Afzel. ex Rchb.f. 1851; Orchis gracilis Höppner 1927; Orchis latifolia var. eboracensis Godfrey 1885; Orchis majalis subsp. traunsteinerioides Pugsley 1936; Orchis majalis var. eborensis Godfrey 1933; Orchis × pseudotraunsteineri subsp. suevica Fuchs 1919; Orchis recurva Nyl. ex Fr. 1845; Orchis rhenana Höppner 1916; Orchis rigida Höppner 1925; Orchis ruthei M.Schulze 1897; Orchis steegeri Höppner 1927; Orchis traunsteineri Sauter ex Rchb. 1830; Orchis traunsteinerioides (Pugsley) Pugsley 1940 ; Orchis bavarica A. Fuchs; Orchis beckeriana Höppner [1926]; Orchis gennachensis A. Fuchs; Orchis hoeppneri A. Fuchs ; Orchis suecica A. Fuchs , (Europa do W Syberii).

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. carpatica Batousek & Kreutz1999, synonimy: Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962; Dactylorhiza fuchsii subsp. carpatica (Batousek & Kreutz) Kreutz - (Słowacja).

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. 'curvifolia'(F. Nyl) Soó 1962, synonimy: Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962; D. lapponica, (N & NE Europa).

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. francis-drucei (Willmott) Soó [1962, Nom. Nov. Gen. Dactyl. : 3] = D. traunsteinerioides jak również , Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó1962.

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. hibernica Landwehr [1977, Wilde Orchid. Eur., 2 : 557] = D. traunsteinerioides jak również Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó1962.

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. lapponica (Laest.) Soó [1978, Bot. J. Linn. Soc. London, 76 : 367] = D. pseudocordigera.

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. russowii.

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. traunsteineri , synonimy: Orchis eifliaca A. Fuchs (Europa to W Syberii); Orchis elatior Afzelius ex Reichenb. fil. [1851, Icon. Fl. Germ., 13 : 51]; Orchis francis-drucei Willmott [1936, Proc. Linn. Soc., 148 : 128]; Orchis koningweniana A. Fuchs; Orchis maculata subsp. traunsteineri (Sauter) Douin in Bonnier [1931, Fl. Compl. Fr., 11 : 30]; Orchis traunsteineri Sauter [1837, Flora (Regensb.), 20, Beibl. 3 : 36] ; id. Sauter ex Koch [1838, Syn. Fl. Germ., ed. 1 : 688] (b.); Orchis wirtgenii Höppner [1916] .

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa (F.Proch.) Kreutz.

  • Dactylorhiza traunsteineri subsp. wirtgenii (Höppner) Kreutz.

  • Dactylorhiza traunsteineri var. curvifolia (F.Nyl.) Aver. 2000 = Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962.

 • Dactylorhiza traunsteinerioides (Pugsley) Landwehr [1975, Wilde Orch. von Europa, 1 : 166], synonimy: Orchis majalis Reichenbach subsp. traunsteinerioides Pugsley [1936, Proc. Linn. Soc., 148 : 124] (b.); Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 1962 subsp. traunsteineri.

 • Dactylorhiza triphylla (H.Sund.) Czerep. 1981 = Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983.

 • Dactylorhiza umbrosa (Karel. & Kir.) Nevski 1937, (Azja Zachodnia i Środkowa po Syberię), synonim Orchis umbrosa Karelin & Kir. 1842.

 • Dactylorhiza umbrosa var. chuhensis (Renz & Taubenh.) Kreuz, (E Europa, Azja Zachodnia po Syberię).

 • Dactylorhiza urvilleana (Steudel) H. Baumann & Künkele 1981, synonim Dactylorhiza latifolia (Linne) Soó 1983 (Turcja północna po Iran).

  • Dactylorhiza urvilleana subsp. bithynica (H.Baumann) H. Baumann & R. Lorenz.

  • Dactylorhiza urvilleana subsp. ilgazica (Kreutz) Kreutz.

  • Dactylorhiza urvilleana subsp. phoenissa B. Baumann & H. Baumann (Liban).

  • Dactylorhiza urvilleana subsp. urvilleana (Steudel) H. Baumann & Künkele.

 • Dactylorhiza vanensis E. Nelson.

 • Dactylorhiza vestita (Cav. ex Lag. & Rodr.) Aver. 1986 = Dactylorhiza elata (Poiret) Soó 1962.

 • Dactylorhiza viridis ((Linné) R.M. Batmann, Pridgeon & M.W. Chaze (L.) [1997, Lindleyana, 12 (3) : 129] = Coeloglossum viride (Linné) Hartman, 1820 – ozorka zielona (obszary subarktyczne i subalpejskie półkuli północnej), synonimy: Satyrium viride Linné 1753; Orchis viridis (L.) Crantz 1769; Habenaria viridis (L.) R.Br. 1813 in Aiton fil. [1813, Hort. Kew., ed. 2, 5 : 192]; Gymnadenia viridis (L.) Rich. 1817; Sieberia viridis (L.) Spreng. 1817; Entaticus viridis (L.) Gray 1821; Chamorchis viridis (L.) Dumort. 1827; Platanthera viridis (L.) Lindl. 1829; Himantoglossum viride (L.) Rchb. 1830; Peristylus viridis (L.) Lindl. 1835.

  • Coeloglossum viride var. viride.

  • Coeloglossum viride var. viride subsp. bracteatum (Willd.) Richter 1890.

  • Coeloglossum viride var. viride subsp. coreanum (Nakai) Samtoi 1969.

  • Coeloglossum viride var. islandiacum (Lindley) Schulze.

  • Dactylorhiza viridis var. virescens (Muhl. ex Willd.) ined. = Coeloglossum viride [L.]Hartm. 1820 (Azja – tereny o klimacie umiarkowanym i N Ameryka).

  • Dactylorhiza viridis var. viridis, synonim Coeloglossum viride var. virescens (Mühl. ex Willd.) Luer 1975 (obszary subarktyczne i subalpejskie półkuli północnej).

 • Dactylorhiza wirtgenii (Höppner) Soó 1962 = Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 1962.

 • Orchis alpestris Pugsley [1934, Bot. J. Linn. Soc., 49 : 587] (b.) = Dactylorhiza alpestris.

 • Orchis angustata Arvet-Touvet [1871, Ess. Pl. Dauph. : 62] (b.) = Dactylorhiza angustata.

Obszary naturalnego występowania gatunków z rodzaju Dactylorhiza (wg Tyteca D. J.-L. Gathoye 2000)

do_artykulow/obszar_wystepowania_.jpg
Opracowanie: Kazimierz Oboza
(styczeń 2008r.)
wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka