Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

17.03.2013 - Konkurs fotograficzny 2013

Rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu fotograficznego.Tematem tegorocznego konkursu fotograficznego zatytułowanego "FAUNA NA FLORZE" są owady, których zainteresowaniem cieszą się nasze rodzime polskie storczyki. Ujęcie powinno zawierać fragment rośliny i owada w wielkości pozwalającej na ich identyfikację.

Termin nadsyłania prac: 01.IV.2013 - 01.IX.2013


Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wybranie najciekawszej fotografii nadesłanej na konkurs

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.

 • Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pixeli i maksymalnych plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres ewroza@gmail.com w formie załączników do listu elektronicznego (e-maila).

 • Na zdjęciach nie mogą znajdować się litery, cyfry, znaki itp.

 • W treści listu należy podać imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy. Zdjęcia do konkursu należy zgłaszać do dnia 1 września 2013 roku.

 • Przesyłane pliki nie będą zwracane. Zgłoszenie zdjęć przez autora jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania ich przez PTS „ORCHIS” na stronie WWW i w Biuletynie

 • Najlepsza praca zostanie wyłoniona w drodze powszechnego głosowania, które odbędzie się na stronie PTS. Osoby zgłaszające fotografie na konkurs nie mogą głosować na swoje prace.

 • Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie PTS. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wymogów regulaminu.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

 

wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka