Proszę czekać...
zamknij
Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Storczykowego "ORCHIS"

Nasze Towarzystwo stara się
przekazywać wiadomości dotyczące
storczyków gruntowych,
naturalnych siedlisk ich występowania
oraz ochrony.

11.04.2010 - biuletyn 3-2010

Wydanie Biuletynu Nr 01/2010 (3)

Członkowie otrzymali kolejny numer biuletynu Towarzystwa w całości poświęcony storczykowi męskiemu.STORCZYK MĘSKI TYPOWY - NAJRZADSZY PRZEDSTAWICIEL RODZAJU ORCHIS W POLSCE
Spis treści:
Od autorów............................................................................................................... str.  2
Wstęp......................................................................................................................
str.  2
Storczyk męski w Europie Środkowej na tle historii jego opisu......................................................
str.  4
Problematyczne osobniki w obrębie podgatunku typowego oraz strefa przejściowa Europy Środkowej.....
str. 10
Strefa przejściowa na Śląsku...........................................................................................
str. 15
Storczyk męski w Polsce Północnej - dane historyczne z części zachodniej......................................
str. 22
Storczyk męski w Polsce Północnej - dane historyczne z części wschodniej..................................... str. 24
Siedliska i liczebność populacji.......................................................................................... str. 24
Stanowiska storczyka męskiego w Polsce Północnej................................................................ str. 26
Strefa przejściowa na północy Polski i w krajach sąsiednich....................................................... str. 29
Karpaty i pas wyżyn południowej Polski..............................................................................
str. 37
Poszukiwania terenowe w sezonie 2009.............................................................................
str. 42
Wyniki badań............................................................................................................ str. 56
Podsumowanie........................................................................................................... str. 74
Literatura.................................................................................................................
str. 81
Autorzy.................................................................................................................... str. 85
Podziękowania............................................................................................................ str. 85
wróć
Kontakt z administratorem strony.
Zawartość całej strony jest chroniona prawami autorskimi i w żadnym
wypadku ani w żadnej postaci nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody autorów.
Polskie Towarzystwo Storczykowe "ORCHIS" (c) 2009
flycather statystyka